Google uw website

Complete 120 punten waarop Google uw website beoordeelt in 2017

bron: https://webstick.nl/seo-blog18-120-punten-waarop-google-sites-beoordeelt

Dit artikel is dus een voorbeeld van “hoe moet het niet” … een rechtstreekse knip-plak actie van een andere website. Gewoon gedaan voor mijn eigen archief, voor het geval de orginele tekst weer eens wordt verwijderd. Continue reading Google uw website

web.config rules for everything

Don’t forget the basics:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="Redirect to HTTPS" stopProcessing="true">
          <match url="(.*)" />
          <conditions>
            <add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" />
          </conditions>
          <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" redirectType="Permanent" />
        </rule>  
      </rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
</configuration>
Continue reading web.config rules for everything

Onderhandelen

Onderhandelen: “We can be fast, good and cheap. Choose any two.”

Onderhandelen. We houden er niet van, maar doen het dagelijks. Wij vinden het moeilijk als onderhandelen onszelf betreft, als wij onszelf waarde moeten toekennen.

Onderhandelen is niets meer dan een transactie tussen twee partijen waarbij elk op voordeel uit is. Daar hoeft geen vijandschap aan te pas te komen. Redelijkheid en een ontspannen houding zijn genoeg. Zie de ander niet als tegenstander. Probeer elkaars doelen te doorgronden. In wezen zijn die hetzelfde: het beste product voor de beste prijs. Continue reading Onderhandelen

Does blogging really matter?

In a word: yes. Blogging can significantly impact your business’s bottom line. Perhaps you’re a dedicated blogger and already know how much it has worked to increase traffic, qualified leads and boost sales.
Or it’s possible that you’re like a good many business owners who had good intentions of keeping your blog current, posted initially when your site (re)launched and then quickly forgot that you even have a blog. If you’re part of the latter group (or just curious), this post is for you. Continue reading Does blogging really matter?

Samsung microphone problem?

Homer_67234xlHello, hello… I can hardly hear you, could you speak up a bit?

Meanwhile I am talking really loud into my phone, and after several calls this way, it was Dr.Google to the rescue…

The issue:
My Samsung S5 mini works fine, but people on the other end of the call hear me as if I was talking 10 meters away from the phone.

The solution:

“Clean out the tiny microphone hole with a pin”

Really, that was it; just dirt and dust blocking my voice. Glad people can hear me again, without having to scream.