SEO tips from the guru

Again, found and pasted here; to keep for myself and later use.
Article from March 2018, but still valid I think. Original link: https://www.seoguru.nl/handleiding-seo/seo-tips/ = the last chapter of https://www.seoguru.nl/handleiding-seo/

SEO tips: een volledig en actueel overzicht

Tot slot van deze handleiding geef ik hier een samenvatting in de vorm van SEO tips. Ze zijn hieronder zoveel mogelijk uitgesorteerd naar het stadium van de ontwikkeling van de website. De lijst wordt regelmatig bijgehouden. Indien u zaken ziet die naar uw mening anders moeten of indien u tips mist, dan hoor ik dat graag. Dank!  

Continue reading SEO tips from the guru

301-redirect

Ja, http://blog.mybrain.nl/ is verhuisd naar https://markohoven.com/
Hoe doe je dit nu op een correcte manier?
Binnen IIS kan dit met web.config

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
 <system.webServer>
 <httpRedirect enabled="true" destination="https://markohoven.com" httpResponseStatus="Permanent" />
 <defaultDocument enabled="true">
  <files>
  <clear />
   <add value="index.php" />
   <add value="index.htm" />
   <add value="index.html" />
   <add value="default.asp" />
   <add value="default.aspx" />
   <add value="default.htm" />
   <add value="default.html" />
  </files>
  </defaultDocument>
  <httpErrors errorMode="Custom">
  <remove statusCode="404" subStatusCode="-1" />
  <error statusCode="404" prefixLanguageFilePath="" path="/index.php" responseMode="ExecuteURL" />
  </httpErrors>
 </system.webServer>
</configuration>

Een andere mogelijkheid is in code… Continue reading 301-redirect

419 HTTP status code

… does not exist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_HTTP-statuscodes

However it did take some of my time to figure this one out as the response code was really in my webserver logfiles and as usual… I was not the first to run into this problem, see: https://stackoverflow.com/questions/46266553/why-laravel-api-return-419-status-code-on-post-and-put-method

You get a 419 status code, if an (external) script tries to post to your Laravel application, without the o-so-needed CSRF token.

First option is to change in App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken:
protected $except = [ ‘/*’, ];
(or maybe something more specific and a little more safe, like ‘/myapiurl/*’,)

Second option is to put the route in api.php instead of web.php, but that implies prefixing all your routes with /api/

… your choice!

Google uw website

Complete 120 punten waarop Google uw website beoordeelt in 2017

bron: https://webstick.nl/seo-blog18-120-punten-waarop-google-sites-beoordeelt

Dit artikel is dus een voorbeeld van “hoe moet het niet” … een rechtstreekse knip-plak actie van een andere website. Gewoon gedaan voor mijn eigen archief, voor het geval de orginele tekst weer eens wordt verwijderd. Continue reading Google uw website

web.config rules for everything

Don’t forget the basics:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="Redirect to HTTPS" stopProcessing="true">
          <match url="(.*)" />
          <conditions>
            <add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" />
          </conditions>
          <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" redirectType="Permanent" />
        </rule>  
      </rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
</configuration>
Continue reading web.config rules for everything

Does blogging really matter?

In a word: yes. Blogging can significantly impact your business’s bottom line. Perhaps you’re a dedicated blogger and already know how much it has worked to increase traffic, qualified leads and boost sales.
Or it’s possible that you’re like a good many business owners who had good intentions of keeping your blog current, posted initially when your site (re)launched and then quickly forgot that you even have a blog. If you’re part of the latter group (or just curious), this post is for you. Continue reading Does blogging really matter?