jQuery set a radio input

I finally found the answer here:
https://stackoverflow.com/questions/9525128/jquery-set-radio-button
https://web.archive.org/web/20160421163524/http://vijayt.com/Post/Set-RadioButton-value-using-jQuery

Basically, if you want to check one radio button, you MUST pass the value as an array:

$('input:radio[name=cols]').val(['4']);
$('input:radio[name=rows]').val(['3']);

So no more of these pre/post v1.6 versions:

$("#radio_1").prop("checked", true);
$("#radio_1").attr('checked', 'checked');
$("input[name=background][value='some value']").prop("checked",true);
$("#radio_1").prop("checked", true).change();
$(this).attr({"checked":true}).prop({"checked":true});
$("[name='type']").click(function(){
  $("[name='type']").removeAttr("checked");
  $(this).attr({"checked":true}).prop({"checked":true});
});
// JQueryUI
$("#option2").prop("checked", true); // Check id option2
$("input[name='radio_options']").button("refresh"); // Refresh button set

Have a nice day!

MySql Query cache on Windows

Slow server? Check if your query cache is set by querying:

mysql> show variables like 'have_query_cache';
 +------------------+-------+
 | Variable_name | Value |
 +------------------+-------+
 | have_query_cache | NO  |
 +------------------+-------+

How to enable this?
Find your my.ini … in my case in: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0
Add under [mysqld]

query_cache_size = 268435456
query_cache_type=1
query_cache_limit=1048576

More info here: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/query-cache-configuration.html
And as you will notice this is 5.6 documentation. In my case this does not work, because I am using MySQL8.0 …. The query cache is deprecated as of MySQL 5.7.20, and is removed in MySQL 8.0.

The search to speed up my server continues….

Vier Vijf Mei

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Bron: De Achttien Dooden – Jan Campert – Koninklijke Bibliotheek

Thunderbird outlook hotmail messages appear twice in SENT-folder

How can I keep sent messages from appearing twice in the ” sent ” folder. I am using outlook.com and hotmail.com e-mail addresses with IMAP.
Each time I send a message with Thunderbird the sent message is put in the “sent” folder two times.
What setting needs to be changed to in order to have only one copy of the message put in the “sent” folder?

The answer:
Outlook/Hotmail and gmail automatically put copies of sent mail in the imap sent folder. If you have settings to also keep a copy then two are being put in the sent folder.

right click on imap mail account in Folder Pane
select 'Settings'
select 'Copies & Folders'
in 'When sending messages, automatically:'
uncheck : 'Place a copy in:'
click OK

Solution was found here.
Have a nice day!