Mijn.Host

After the recent price changes I’ve been searching.
No more Neostrada (= Versio = TWS) for me.
Never again!

I also decided to move all my clients to their own hosting accounts and packages. I started using the services of mijn.host myself. Much faster, Litespeed servers, easy Directadmin environment and affordable.
Takes time to move, but so worth it.

That’s all folks!
Have a nice day…

PS. update 28 november 2023:
Whoppaah, and another >20% added for whatever reason!
So glad I switched to mijn.host!

Blockchain.com SCAM

I have been receiving phone calls to my business number from +447500177036 and +447700134363.
Someone calling from blockchain.com… you have an account with us… balance 4.2 bitcoin… no activity, so frozen account… “Please let me send you an e-mail with instructions how to unfreeze the account”, “We are here to help you with all the steps.” …

Let me show you the e-mail:

Continue reading Blockchain.com SCAM

Inflatie

Bericht van mijn leverancier:
Aanpassing in uw abonnement

Bij XXX werken we continu aan de verbetering van onze dienstverlening. Graag garanderen we u de betrouwbaarste hosting en de snelste en beste service, ook weer in 2023.
Onze kosten zijn het afgelopen jaar flink gestegen, met als gevolg dat we ook uw prijzen moeten verhogen om de kwaliteit te kunnen garanderen die u van ons gewend bent. Gegeven de inflatie (de CBS CPI jaarmutatie van september bedraagt 14,5%) en de significante kostenstijgingen vanuit onze leveranciers informeren we u graag op tijd en sturen we deze brief. De belangrijkste wijziging voor u betreft een verhoging van 15% tot 20% op onze hosting services. Graag lichten we dit verder toe:

  • Energiekosten: Zoals bekend zijn de energiekosten het afgelopen jaar enorm gestegen. Energiekosten zijn een significante kostenpost voor ons en zijn over het afgelopen jaar meer dan verviervoudigd. De afgelopen periode hebben wij hiervoor een tijdelijke, niet-kostendekkende, energietoeslag in rekening gebracht. Per 2023 zal de energietoeslag komen te vervallen en worden gedekt met de tariefswijziging.
  • Kostenstijgingen leveranciers: Onze leveranciers (o.a. domein registrars) hebben de prijzen gedurende 2022 reeds sterk verhoogd en vrijwel alle leveranciers verhogen hun tarieven wederom per 1 januari 2023. Deze verhogingen zijn (vele malen) hoger dan dat wij de afgelopen jaren in de markt hebben ervaren.
  • Loonkosten: Gedreven door het CPI en de ongekende krapte op de arbeidsmarkt van de IT-dienstverlening zullen wij de lonen van ons personeel moeten verhogen. Daarnaast maken wij additionele kosten voor recruitment en voor retentie van ons beste personeel.
  • Schaarste hardware: Levertijden van hardware staan al een tijd onder druk. Dit heeft impact op de inkoop van hardware die wij inzetten om onze diensten te kunnen leveren.
  • Beveiliging: Wij investeren continu in de beveiliging van onze datacentra en diensten. De toenemende security dreiging en de snelheid waarmee kwaadwillende personen nieuwe manieren van misbruik ontwikkelen maakt dat de kosten om de beveiliging op niveau te houden significant toenemen.

Helaas betekent dit dat ook My Brain Hosting alle prijzen in 2023 moet gaan aanpassen.

Sorry.