Inflatie

Bericht van mijn leverancier:
Aanpassing in uw abonnement

Bij XXX werken we continu aan de verbetering van onze dienstverlening. Graag garanderen we u de betrouwbaarste hosting en de snelste en beste service, ook weer in 2023.
Onze kosten zijn het afgelopen jaar flink gestegen, met als gevolg dat we ook uw prijzen moeten verhogen om de kwaliteit te kunnen garanderen die u van ons gewend bent. Gegeven de inflatie (de CBS CPI jaarmutatie van september bedraagt 14,5%) en de significante kostenstijgingen vanuit onze leveranciers informeren we u graag op tijd en sturen we deze brief. De belangrijkste wijziging voor u betreft een verhoging van 15% tot 20% op onze hosting services. Graag lichten we dit verder toe:

  • Energiekosten: Zoals bekend zijn de energiekosten het afgelopen jaar enorm gestegen. Energiekosten zijn een significante kostenpost voor ons en zijn over het afgelopen jaar meer dan verviervoudigd. De afgelopen periode hebben wij hiervoor een tijdelijke, niet-kostendekkende, energietoeslag in rekening gebracht. Per 2023 zal de energietoeslag komen te vervallen en worden gedekt met de tariefswijziging.
  • Kostenstijgingen leveranciers: Onze leveranciers (o.a. domein registrars) hebben de prijzen gedurende 2022 reeds sterk verhoogd en vrijwel alle leveranciers verhogen hun tarieven wederom per 1 januari 2023. Deze verhogingen zijn (vele malen) hoger dan dat wij de afgelopen jaren in de markt hebben ervaren.
  • Loonkosten: Gedreven door het CPI en de ongekende krapte op de arbeidsmarkt van de IT-dienstverlening zullen wij de lonen van ons personeel moeten verhogen. Daarnaast maken wij additionele kosten voor recruitment en voor retentie van ons beste personeel.
  • Schaarste hardware: Levertijden van hardware staan al een tijd onder druk. Dit heeft impact op de inkoop van hardware die wij inzetten om onze diensten te kunnen leveren.
  • Beveiliging: Wij investeren continu in de beveiliging van onze datacentra en diensten. De toenemende security dreiging en de snelheid waarmee kwaadwillende personen nieuwe manieren van misbruik ontwikkelen maakt dat de kosten om de beveiliging op niveau te houden significant toenemen.

Helaas betekent dit dat ook My Brain Hosting alle prijzen in 2023 moet gaan aanpassen.

Sorry.

Dartbord Oche distances

The sport originates from the UK, so all measurements are in feet and inches. Let’s convert these correctly.

1 foot = 12 inch, 1 inch = 25,4 mm.

From the floor to the center of the Bull’s Eye:
5 feet. 8 inches = 68 inches = 1727,2 mm

From the front of the dartboard to the Oche / throwing line:
7 feet 9 1/4 inches = 93,25 inches = 2368,55 mm

Most websites will mention 1,73m and 2,37m, but as you can see this is not quite right.
Now, let’s add some math:

As good old Pythagoras says: “a2 + b2 = c2”, so:

5610029,1025 + 2983219,84 = 8593248,9425 and get the square root from this last one gives us:

2931,424387989566 !

So, our bullseye – oche distance should be 293,14 cm long to test the measurement diagonally.

The more you know…
Have a nice day!

Illustrator Photoshop

Take one:
(and be annoyed by how the outer white ring is just an error in the file)

Add another:

And create!

Yes, you can contact My Brain if this is the kind of work you need to have done.
Have a nice day! 🙂

PS.
And a small note on WordPress; how to remove the default link to the media file when inserting an image? Manually change the image_default_link_type setting (in your database table wp_options) from value “file” to “none”.

Basic HTML

Dana Sallow wrote me a note:

“Hello – I read your page markohoven.com/2020/05/15/css-stylesheet-selectors/ and have two words: incredibly useful! I loved the HTML-related resources you mention there. I shared your post with a co-worker, and he shared with me a very helpful guide on how to use HTML. https://www.websiteplanet.com/blog/html-guide-beginners/ Since your readers might need this for either their work or personal life, I do believe they’ll find it useful if you add it to your page. Thanks again for the resource! Best, Dana.”
So here it is:

Continue reading Basic HTML