KiBiBytes en TeBiBytes

Learned something new today… Also see the wiki:

Een kilobyte, afgekort kB, is 1000 bytes. Vroeger werd er verschil gemaakt tussen een hoofd- en een kleine letter k:

k = kilo (103)1.000
K = kilo (210)1.024

In praktijk werkte dit verwarrend en bedoelde men met 1 kB vaak 1024 bytes.

De oude notatie wordt ontraden sinds er een nieuwe standaard is voor binaire voorvoegsels (zie: veelvouden van bytes). Deze standaard wordt echter nog niet veel toegepast.

Let op: het is nog steeds van belang voor de B een hoofdletter te gebruiken: een kleine letter b staat namelijk voor bit en niet voor byte.

1024 B heet nu een kibibyte, afgekort KiB. 1000 kB heet een megabyte, 1024 KiB heet een mebibyte.

In een tabel:

symboolnaamwaardesymboolnaamwaarde
kBkilobyte10001 = 103KiBkibibyte10241 =2102,4%
MBmegabyte10002 = 106MiBmebibyte10242 =2204,9%
GBgigabyte10003 = 109GiBgibibyte10243 =2307,4%
TBterabyte10004 = 1012TiBtebibyte10244 =24010,0%
PBpetabyte10005 = 1015PiBpebibyte10245 =25012,6%
EBexabyte10006 = 1018EiBexbibyte10246 =26015,3%
ZBzettabyte10007 = 1021ZiBzebibyte10247 =27018,1%
YByottabyte10008 = 1024YiByobibyte10248 =28020,9%

The more you know… 🙂