SEO tips from the guru

Again, found and pasted here; to keep for myself and later use.
Article from March 2018, but still valid I think. Original link: https://www.seoguru.nl/handleiding-seo/seo-tips/ = the last chapter of https://www.seoguru.nl/handleiding-seo/

SEO tips: een volledig en actueel overzicht

Tot slot van deze handleiding geef ik hier een samenvatting in de vorm van SEO tips. Ze zijn hieronder zoveel mogelijk uitgesorteerd naar het stadium van de ontwikkeling van de website. De lijst wordt regelmatig bijgehouden. Indien u zaken ziet die naar uw mening anders moeten of indien u tips mist, dan hoor ik dat graag. Dank!  

SEO tips: Bij aanvang

 1. Begin uw internet business alleen rond onderwerpen waar uw interesse werkelijk ligt. Dit maakt de realisatie van goede informatie en (daarmee) de verwerving van goede inkomende verwijzingen een stuk eenvoudiger. Vanuit opportunisme is het onmogelijk autoriteit op te bouwen op het gebied waarop u wilt scoren.
 2. Start in een zo vroeg mogelijk stadium van de websiteontwikkeling ook met SEO.
 3. Installeer Google Analytics en stel doelen in.
 4. Meld de site aan bij Google Search Console en koppel Search Console aan Analytics.
 5. Zorg dat de Google-berichten binnen Google Search Console automatisch naar u worden toe gemaild (in te stellen op de Startpagina van Search Console).
 6. Meld uw bedrijf aan bij Google Mijn Bedrijf en geef daar ook uw website op. Dit maakt dat uw site kan worden vertoond bij de maps (kaartjes) en bovendien een kenniskaart (knowledge panel) vertoning rechts op het zoekresultaat scherm krijgt, als men zoekt op uw bedrijfsnaam. Zorg voor minimaal een paar reviews aldaar.
 7. Realiseer u dat Google de zoekresultaten van steeds meer zoektermen personaliseert. Personalisering kan plaatsvinden op basis van locatie, webgeschiedenis en google+. 

SEO tips: Zoekwoorden

 1. Bepaal de zoekwoord-niche waarin kansen liggen. Ga niet breder zitten dan u feitelijk aan producten, informatie of diensten aanbiedt. U zult daar niet op gaan scoren, en als u toch zou scoren zal de conversie laag zijn.
 2. Bedenk zoekwoorden op basis van uw eigen kennis over uw vakgebied.
 3. Vraag wat vrienden en collega’s zouden zoeken als ze op zoek zijn naar uw product.
 4. Bestudeer websites van concurrenten.
 5. Maak gebruik van Google’s Zoekwoordplanner, de Google Search Console en eventueel ook Google Trends.
 6. Reken u niet te rijk met de zoekvolumes die de Zoekwoordplanner u voorschotelt. Meer info. Besef u bovendien dat Google, sinds juli 2016, zoekvolumes van vergelijkbare zoekwoorden samenneemt. Vergelijkbare zoekwoorden kunnen enkelvoud/meervoud, synoniemen, etc. betreffen. Bij al die zoekwoorden ziet u dan hetzelfde zoekvolume, die u moet lezen als de som van de zoekvolumes van alle vergelijkbare zoekwoorden.  Augustus 2016 toont Google zelfs alleen nog waardebereiken omtrent het zoekvolume (bv. 10k-100k). Er zijn manieren om toch inzage te krijgen in de concrete volumes. Meer info. Ook kunt u een AdWords campagne starten: ook dan zijn de concrete volumes weer zichtbaar.
 7. Maak eventueel gebruik van AdWords om te kijken welke zoekwoorden tot conversies leiden. Deze ‘best-renderende’ zoekwoorden worden de zoekwoorden op basis waarvan u uw website gaat optimaliseren met het oog op de organische resultaten.
 8. Maak een nul-meting, d.w.z. bepaal de huidige rankings van uw site op alle door u bepaalde zoekwoorden.

SEO tips: Content

 1. Wijs gevonden zoekwoorden toe aan bestaande pagina’s binnen uw website, of maak nieuwe pagina’s.
 2. Zorg dat de zoekwoorden die u aan de pagina heeft toegekend, terugkomen in de inhoud (content) van uw pagina. Gebruik daarbij ook synoniemen van het zoekwoord.
 3. Zorg dat u bij het schrijven van de pagina de intentie van de zoeker die op het zoekwoord zoekt, in gedachten houdt. De pagina moet een antwoord zijn op die intentie. Het is dus niet zo dat u de pagina maar moet volstoppen met het zoekwoord. Meerdere zoekwoorden kunnen dezelfde intentie betreffen. Laat ook die andere zoekwoorden (met dezelfde intentie) in de pagina terugkomen. Het geheel van zoekwoorden met dezelfde intentie noemen we een topic. We optimaliseren pagina’s dus op topics, niet op zoekwoorden.
 4. Produceer een stevige tekst rond het topic waarop u gevonden wilt worden. Hou de tekst natuurlijk, opdat gewone bezoekers (en de zoekrobots) geen spam-indruk krijgen! Dichtheid an sich is geen factor in het Google algoritme. Er is dus geen optimale dichtheid.
 5. Zorg dat de tekst zo specifiek mogelijk over het topic gaat (specifity) en zorg ook dat de tekst zo compleet mogelijk over het topic gaat (exhaustivity). Specialiseer het topic eventueel via dieperliggende pagina’s.
 6. Zorg dat de content uniek is, zowel binnen de eigen website als m.b.t. andere websites. Soms kan dit echter niet anders: gebruik dan de rel=”canonical” om de bronpagina te specificeren.
 7. Indien de dubbele content ontstaat door bepaalde URL-parameters die geen wezenlijk andere pagina opleveren, specificeer die dan in Google Search Console (Instellingen-Parameterverwerking).
 8. Zorg dat de content zoveel mogelijk waarde toevoegt aan wat er al aan informatie op het internet te vinden is.
 9. Waak er voor dat de eventuele advertenties op de site de content niet gaan overheersen.
 10. Hou zo veel mogelijk informatie op de site up to date.
 11. Verwerk de voor de pagina bedachte zoekwoorden in de <h1>, de alt-tag van ongelinkte images en eventueel een keer in een bold/strong-tag.
 12. Gebruik zoekwoorden zo veel mogelijk vooraan in de meta Title tag. Maximale lengte bij volledige vertoning op zowel mobile als desktop (sinds december 2017): 70 karakters, inclusief spaties. Bij desktop is de maximale lengte namelijk 70 karakters en bij mobile 180. Plaats niet alleen uw bedrijfsnaam in de Title tag!
 13. Maak een aantrekkelijke, wervende Meta Description. Die wordt namelijk meestal getoond in de zoekresultaten en moet zoekers bewegen op uw zoekresultaat te gaan klikken. Het opnemen van zoekwoorden in de Description is niet van belang voor het hoger scoren, ze worden wél dikgedrukt. CTR lijkt een rankingfactor. Verwerk een call-to-action. Maximale lengte bij volledige vertoning op zowel mobile als desktop (sinds december 2017): 160 karakters, inclusief spaties. Bij desktop is de maximale lengte namelijk 160 karakters en bij mobile 210. Meer info over meta titles en meta descriptions.
 14. De Meta Keywords tag kunt u weglaten. Die wordt niet door Google gebruikt.
 15. Maak daar waar mogelijk gebruik van semantische toevoegingen via Microdata, RDFa of (aanbevolen door Google) JSON-LD, op basis van het schema.org vocabulair. Dit heeft vooralsnog geen direct seo voordeel, maar leidt tot a) beter begrip door Google van de informatie en b) verrijkingen die CTR verhogend kunnen werken. CTR lijkt wél een SEO-criterium. (Via Google Search Console wordt als alternatief voor het programmeren in microdata, RDFa of JSON-LD ook de zogenaamde “Highlighter” -Gegevens Markeren- aangeboden, waarmee rechtstreeks betekenis kan worden gegeven aan de elementen op de pagina’s. Dit is echter onhandig als pagina’s veranderen.) 
  Google onderscheidt twee soorten van verrijkingen: “content types” (articles, books, courses, events, etc.) en “enhancements” (breadcrumbs, social profile links, carousels, etc.). Meer info Google.
 16. Direct voordeel voor SEO is het gebruik van de rel=”prev” en rel=”next” bij blader-pagina’s. Hierdoor kan Google de kracht van alle bladerpagina’s namelijk bundelen in de 1e pagina van de rij.
 17. Optimaliseer ook de afbeeldingen en video’s op uw site, opdat die beter gevonden worden in de op die media gespecialiseerde zoekmachines van Google (images.google.nl en video.google.nl). Denk aan zoekwoorden in de URL, de eigenschappen en de tekst eromheen. Bij afbeeldingen is ook de alt-tag van belang. Hier meer info over het optimaliseren van afbeeldingen. Bij video’s op YouTube zijn de titel, omschrijving en ankerteksten van links naar de YouTube pagina van belang. Meer info.
 18. Verrijk de content, bv door gebruik van afbeeldingen, video, infographics, etc. Verrijkte content is in directe zin positief voor SEO.
 19. Het gedrag van bezoekers op uw pagina’s speelt een rol in de rankings. Google kijkt daartoe niet in uw Google Analytics. Ze kunnen gebruiksgedrag echter prima meten via de Android browser en het Android bestuderingssysteem. Het algoritme is complex. De hoogte van de dwelltime/bezoekduur heeft volgens Google bijvoorbeeld geen relatie met de rankings. Een lage bouncerate lijkt mij gunstig. Een hoge bouncerate is niet automatisch ongunstig.
 20. Neem bij uitgaande verwijzingen op weblogs en forums (automatisch) de rel=”nofollow” op ter voorkoming van “comment spam”. U wilt namelijk niet dat uw site, door commentaar van derden, gaat linken naar achterbuurten op het Internet.

SEO tips: Sitearchitectuur, techniek en validiteit van de website

 1. Gebruik statische URL’s en verwerk de zoekwoorden in de domeinnaam, directorynamen of paginanamen. Forceer dit niet en ga ook niet spammen. Eén keer per URL is genoeg.
 2. Gebruik geen laagliggend streepje (_), maar het minteken(-), eventueel als scheidingsteken in de URL. Gebruik geen scheidingsteken in het domein.
 3. .nl, .com, .org, .edu en .eu-domeinextensies zijn allemaal prima. .biz en .info-domeinnamen zijn waarschijnlijk wat minder sterk.
 4. Maak de diepte van de directorystructuur niet al te groot en zorg dat onder iedere directory ook een index pagina aanwezig is.
 5. Probeer er voor te zorgen dat iedere pagina binnen drie, bij grote sites met meer PageRank maximaal vier, muisklikken vanaf de homepage te bereiken is. Het specifieke PageRank getal wordt niet meer door Google gecommuniceerd. Als alternatief kan de MozRank worden gebruikt.
 6. Leg vanuit de website vooral verwijzingen naar pagina’s die er toe doen, d.w.z. goede content hebben rond zoekwoorden. ‘Link consolidation’ noemen we die techniek.
 7. Neem broodkruimelpaden op, op iedere pagina van de website. Maak daarbij gebruik van breadcrumb structured data markup.
 8. Stel het “voorkeursomein” via Google Search Console in.
 9. Indien u verwijst vanuit een image, neem dan het zoekwoord -dat u bedacht heeft voor de pagina waarnaar u verwijst- op in de alt-tag van de image.
 10. Neem eventueel een sitemap in de website op. Een sitemap.html is er voor bezoekers, een sitemap.xml voor zoekmachines. Een sitemap geeft geen seo voordeel. Zoekmachines komen wel sneller langs (met name als u Google pingt bij een wijziging in de sitemap).
 11. Als pagina’s in uw website van URL veranderen, en u de volledig opgebouwde kracht wilt overzetten naar de nieuwe pagina, maak dan gebruik van een 301-redirect (permanente verhuizing). Dat mag echter alleen als de nieuwe URL min of meer dezelfde content of hetzelfde product/dienst/etc. betreft. Als die er niet is, laat de bezoeker aan de vervallen pagina dan gewoon uitkomen bij een (goede en behulpzame) 404-pagina.
 12. Als pagina’s voor de bezoeker tijdelijk moeten worden doorgeleid naar een andere pagina (bijvoorbeeld omdat het product in de webshop tijdelijk niet op voorraad is), maar wel gewoon geïndexeerd moeten blijven, maak dan gebruik van een 302-redirect (tijdelijke verhuizing). De 302-redirect geeft, net als de 301-redirect, gewoon linkjuice (pagerank en ankertekst) door.
 13. W3C-validatie is een good programming practice, maar geen seo signaal.
 14. Let op de robots-metatags in alle pagina’s van de html-code. In principe moet dit zijn: content=”index,follow”. U kunt hier “noodp” aan toevoegen om uit te sluiten dat Google de dmoz omschrijving gebruikt als description in de zoekresultaten. Als de robots metatag afwezig is, beschouwt Google dit als index, follow.
 15. Neem eventueel een robots.txt-bestand op (geen SEO-voordeel) om bepaalde pagina’s uit te sluiten.
 16. Zorg dat de site goed lees- en bruikbaar is op mobiele apparaten (smartphones, tablets, etc.), bijvoorbeeld via responsive webdesign. De mobiele versie van de site is leidend voor ook de vindbaarheid op desktop. Dit fenomeen, mobile first indexing genoemd, is door Google in november 2016 aangekondigd.
 17. Zorg dat het CMS waarmee uw website wordt ontwikkeld voldoende flexibiliteit en mogelijkheden kent. Meer info.
 18. Zorg voor een secure website (https). HTTPS is een rankingfactor. Februari 2018 heeft Google gemeld niet-HTTP sites in de browser te markeren als “niet veilig”.

SEO tips: Richten op meerdere landen en talen

 1. De taalinstelling (het meta lang-attribuut) in de html-pagina’s is niet van belang.
 2. Neem bij voorkeur een domein-extensie van het land waar u wilt scoren (.nl, .de, etc.).
 3. Indien de site meerdere secties kent die grotendeels vertalingen van elkaar zijn, dan kan via het hreflang link element (in de head sectie van de pagina), worden gedefinieerd op welk land en welke taal de betreffende pagina getarget moet worden.
 4. Zorg dat er zoveel mogelijk verwijzingen zijn vanuit websites in het land waar u wilt scoren.

SEO tips: Negatieve SEO-factoren

 1. Slechte bereikbaarheid website, veel crawl errors en ‘broken links’ (404 fouten).
 2. Trage website.
 3. Veel javascript en/of stylesheet aanroepen, leidend tot veel requests naar de server. Probeer het aantal .js en .css bestanden te beperken.
 4. Gebruik van session id’s in de URL’s.
 5. Gebruik van cookies om te bepalen welke pagina getoond moet worden.
 6. Substantieel gebruik van Flash.
 7. Substantieel gebruik van Frames.
 8. Dofollow verwijzingen naar lage kwaliteit websites of lage kwaliteit buurten (clusters van websites).
 9. Dubbele inhoud van title- en metatags binnen de website. Bij iedere pagina moet dit uniek zijn.
 10. Pagina volgestopt met zoekwoorden.
 11. Te veel advertenties boven de vouw.
 12. Jonge leeftijd van de website (dit is eigenlijk geen negatieve factor maar ook geen positieve).
 13. Verborgen tekst of verborgen koppelingen.
 14. Cloacking, d.w.z. het gebruik van de gegevens van de bezoeker zoals land van herkomst, ip-nr, etc. om een specifieke pagina te kunnen tonen.
 15. Dubbele content. Maak zo veel mogelijk eigen content, dupliceer zo min mogelijk content dat al elders op het Internet te vinden is.
 16. Constant de zelfde ankerteksten in de verwijzingen naar de pagina, met name bij inkomende verwijzingen vanaf andere sites.
 17. Badware (phishing, virussen, trojaanse paarden, etc), d.w.z. software in pagina’s die schadelijke acties uitvoeren op de pc van de gebruiker van uw site.

SEO tips: Linkbuilding / linkearning

 1. U hoeft uw site niet aan te melden bij Google. Zorg gewoon dat er vanaf andere sites verwijzingen komen naar die van u. Dan vindt Google de site vanzelf.
 2. Vraag een verwijzing aan bij (dochterpagina’s van) zoekdirectories als startpagina.nl en startkabel.nl. Dit is met name een goed en eenvoudig begin voor opstartende websites.
 3. Creëer zoveel mogelijk verwijzingen (hyperlinks) naar de website. Niet alleen naar de root-pagina, maar ook naar andere pagina’s binnen de website (deep-linking). Idealiter is de content van uw website zo interessant dat mensen daar vanzelf naar gaan verwijzen.
 4. Realiseer verwijzingen zoveel mogelijk vanaf verschillende domeinen, of beter: vanaf verschillende IP-nr’s, of nog beter: vanaf verschillende C-Block IP’s.
 5. Realiseer verwijzingen vanaf websites met een zo hoog mogelijke PageRank/mozrank. PageRank is een maat voor autoriteit.
 6. Realiseer verwijzingen vanaf pagina’s met zo min mogelijk andere verwijzingen.
 7. Realiseer verwijzingen vanaf websites die zelf hoog scoren op uw zoekwoorden (relevantie).
 8. De beste verwijzingen hebben geen rel=”nofollow”. Die noemen we dofollow- of equity links.
 9. De anchortext (ned: ankertekst) van de verwijzingen is belangrijk. Probeer daar zoekwoorden in te krijgen. Dat geldt voor zowel interne verwijzingen (binnen de eigen website) als inkomende verwijzingen (vanaf andere websites).
 10. Varieer met de anchortexts in de verschillende verwijzingen. Het moet namelijk wel natuurlijk overkomen (Penguin).
 11. De woorden in de omgeving van de hyperlink lijken ook van belang voor de beoordeling van de website waarnaar wordt verwezen (co-occurence of co-citation genaamd).
 12. Zorg dat de verwijzingen (ook binnen de eigen website) zo veel mogelijk dezelfde opbouw hebben. Bv. altijd naar index.html, en niet afgewisseld met verwijzingen naar de root (/).
 13. Verwijs ook vanaf de eigen site naar andere sites, en dan met name naar sites die autoriteit hebben over het onderwerp (dus de zoekwoorden) waarover u schrijft.
 14. Doe niet mee met linkuitwisselingsprogramma’s.
 15. Betaal niet voor verwijzingen die als doel het hoger scoren in zoekmachines hebben. Dan is namelijk de rel=”nofollow” verplicht, en heeft de verwijzing nog niet/nauwelijks zin.
 16. Doe mee aan forums die te maken hebben met uw zoekwoorden, met berichten of een profiel die een link naar uw website bevat(ten).
 17. Integreer een weblog in uw website en publiceer daar met enige regelmaat artikelen waaruit uw autoriteit op het gebied van uw zoekwoorden blijkt. Dit kan goede verwijzingen opleveren.
 18. Bedenk en schrijf een persbericht over het gebied waarop u gevonden wilt worden, uw zoekwoorden dus, met daarin uiteraard een verwijzing naar uw website. Deze verwijzing dient wel de rel=”nofollow” te bevatten. Doel is om redacties te overtuigen het verhaal over te nemen op hun eigen site. Dan is de rel=”nofollow” niet meer verplicht.
 19. Definieer Google Alerts op uw belangrijkste zoekwoorden, en kijk ook via die manier of u uw kennis (met een verwijzing naar uw site) elders kan delen.
 20. Zorg dat uw content eenvoudig gedeeld kan worden via social media (Twitter, Facebook, LinkedIn, etc).
 21. Indien u uw content ook via RSS aan derden ter beschikking stelt, plaats de URL van de bronpagina in het bericht (zodat die verwijzing ook meegaat en er geen misverstand kan gaan bestaan over de bron).

SEO tips: Programmeertechnieken

 1. Indien u een nieuwe website gaat bouwen, maak dan geen gebruik van frames. Frames leiden tot rare resultaten in de zoekmachines (tekst zonder navigatiebalk, etc.) en scoren niet optimaal in zoekmachines. Frames zijn tegenwoordig ook helemaal niet meer nodig.
 2. Tegenwoordig kan Javascript goed door Google worden gevolgd. Google kijkt namelijk naar de DOM. Kijk dan naar het moment dat de pagina is geladen. De acties die daarna, onder dezelfde URL, tot nieuwe content leiden worden niet door Google gezien. Denk aan AJAX.
 3. Om shares/likes vanuit naar Facebook optimaal te ondersteunen kan, in de meta sectie van de pagina’s, specifiek op Facebook gerichte informatie worden opgenomen via het zogenaamde Open Graph Protocol. mogelijk verbetert dit de vindbaarheid van de site in de zoekmachine van facebook.

SEO tips: Onderhoud

 1. Maak een wekelijkse of maandelijkse meting van de rankings van de zoekwoorden, of controleer de rankings in Google Search Console, optie zoekverkeer.
 2. Let goed op welke issues (malware, crawlfouten, html suggesties in Google Search Console) Google heeft gemeld omtrent uw site en los deze op. Hou ook de snelheid van site in de gaten.
 3. Monitor welke pagina’s hebben geleid tot de hoogste conversies. Investeer met name ook in de belangrijkste zoekwoorden waarop die pagina’s worden gevonden.
 4. Indien u bepaalde pagina’s in de site meer scoringskracht wilt geven kunt u dit doen door vanuit een hoger niveau in de site een link naar de pagina te leggen (cross linking). Vaak gebeurt dit concreet via bijvoorbeeld een sectie “meest populaire producten” op de homepage.
 5. Wees alert op nieuwe ontwikkelingen, in termen van nieuwe zoekwoorden, binnen uw vakgebied en schrijf daar goede artikelen over, zowel binnen uw eigen site als op andere (autoriteit)sites.
 6. Monitor de belangrijkste parameters van uw site, zoals bijvoorbeeld het aantal geïndexeerde pagina’s, de ranking op de domeinnaam, de ranking op de eerste 10 woorden van de homepage, etc. Indien daar opeens grote dalingen in optreden is dit reden voor onderzoek, want er kan sprake zijn van een handmatige of automatische ingreep door Google. Meer info.
 7. Indien u uw website gaat verhuizen naar een nieuw domein, maak dit dan kenbaar via Google Search Console. En leg 301-redirects tussen de oude en nieuwe pagina’s.
 8. Indien uw site voor onderhoud offline moet, retourneer dan een 503-code (“Service unavailable”) met een “Retry after”-header waar u kunt aangeven hoe lang het onderhoud duurt.
 9. Monitor welke pagina’s slecht presteren (qua scoringspositie, bezoekduur, conversie, etc.). Verbeter die of verplaats ze naar een archief, bijvoorbeeld onder een subdomein. (Panda)